ПРО ВІСНИК

ВІСНИК ПРИКАРПАТСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ФІЛОСОФСЬКІ І ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

visnuk-psihiligВісник містить статті з історії філософії, філософської україністики, етики та естетики, гносеології та логіки, філософської антропології, соціальної філософії та філософії історії, актуальних проблем онтології, методології пізнання, філософії науки, освіти, культури, релігієзнавства та теології, а також з психологічних наук і історії психології, загальної психології, соціальної та політичної психології, педагогічної та вікової психології, психології праці, соціальної роботи та діяльності в особливих умовах.

Подаються також рецензії на монографії, огляди нових наукових видань та інформації про наукові конференції за результатами досліджень у галузях філософських і психологічних наук.

Видання на сайті Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського

Видання індексується Google Scholar

Контактна адреса: 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, кафедра філософії та соціології

Тел.: 59-60-15

E-mail: kf@pu.if.ua

Свідоцтво-вісника