РЕДКОЛЕГІЯ

Склад редакційної колегії періодичного друкованого наукового фахового видання «Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки»:

Гоян Ігор Миколайовичголова редколегії, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, декан філософського факультету, доктор філософських наук, професор;

Голянич Михайло Юрійовичвідповідальний секретар, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, професор кафедри філософії та соціології, кандидат філософських наук, доцент;

Девятих Сергій Юрійович – Вітебський державний ордена Дружби народів медичний університет (Республіка Білорусь), доцент кафедри психології і педагогіки, кандидат психологічних наук, доцент;

Заграй Лариса Дмитрівна – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, завідувач кафедри соціальної психології, доктор психологічних наук, професор;

Кашуба Марія Василівна – Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін, доктор філософських наук, професор;

Карпенко Зіновія Степанівна – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, завідувач кафедри педагогічної і вікової психології, доктор психологічних наук, професор;

Кияк Святослав Романович – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, завідувач кафедри релігієзнавства, теології і культурології, доктор філософських наук, професор;

Кононов Ілля Федорович – Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри філософії та соціології, доктор соціологічних наук, професор;

Ларіонова Вікторія Костянтинівна – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, завідувач кафедри філософії та соціології, доктор філософських наук, професор;

Марчук Михайло Георгійович – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри філософії, доктор філософських наук, професор;

Москалець Віктор Петрович – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, завідувач кафедри загальної та клінічної психології, доктор психологічних наук, професор;

Орбан-Лембрик Лідія Ернестівна – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, професор кафедри соціальної психології, доктор психологічних наук, професор;

Савельєва Марина Юріївна – Центр гуманітарної освіти НАН України, професор кафедри філософії науки і культурології, доктор філософських наук, професор;

Савчин Мирослав Васильович – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри психології, доктор психологічних наук, професор;

Чепєлєва Наталія Василівна – Інститут психології АПН України імені Г.С. Костюка, заступник директора, доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент АПН України.

————————-

Склад редакційної ради наукового видання «Вісник Прикарпатського університету»:

Грещук Василь Васильович (голова ради) – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, завідувач кафедри української мови, доктор філологічних наук, професор;

Васильєва Валентина Антонівна – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, директор юридичного інституту, доктор юридичних наук, професор;

Загороднюк Андрій Васильович – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, проректор з наукової роботи, доктор фізико-математичних наук, професор;

Кононенко Віталій Іванович – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, завідувач кафедри загального і порівняльного мовознавства, доктор філологічних наук, професор, академік АПН України;

Кугутяк Микола Васильович – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, директор інституту історії, політології і міжнародних відносин, доктор історичних наук, доктор філософії, професор;

Ларіонова Вікторія Костянтинівна – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, завідувач кафедри філософії і соціології, доктор філософських наук, професор;

Остафійчук Богдан Костянтинович – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, завідувач кафедри матеріалознавства і новітніх технологій, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України;

Лисенко Неллі Василівна – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, завідувач кафедри теорії та методики дошкільної освіти, доктор педагогічних наук, професор;

Цепенда Ігор Євгенович – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор політичних наук, професор;

Ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника     Цепенда І.Є.